top of page

勝賢、晟心主廚特調配方醉雞,搭配白或紫米飯及新鮮時蔬。套餐含當日廚房製作之湯品、飲品、甜點。

 

 

訂購請洽:089 318 189

                      089 318 909
位址:臺東市正氣路 489 

線上訂購:

https://bit.ly/lee361899

醉雞套餐

NT$300價格
    bottom of page