top of page

勝賢、晟心廚房團隊私房搭配古早味滷梅花與三杯雞,搭配白或紫米飯及新鮮時蔬便當。

適量款:100 NT

飽足款:120 NT

 

訂購請洽:089 318 189

                      089 318 909
位址:臺東市正氣路 489 

線上訂購:

https://bit.ly/lee361899

滷梅花三杯雞雙拼便當

NT$100價格
    bottom of page